Litteraturtips
Författare: Heimer, Oscar (1858-1927), Palmér, Torsten (f. 1921). Stockholms stadsbibliotek

Bilder från Södermalm 1895-1912 / foto: Oscar Heimer ; text: Torsten Palmér

Stadsmiljöfotografier tagna på Södermalm 1895-1912. Texten beskriver tydligt vad bilderna föreställer och är full av citat från böcker och tidningar, både samtida och mer moderna, som säger något om platsen.

"Oscar Heimer var söderbo under större delen av sitt liv. Sjuttio år och mer har gått sedan han genomströvade Södermalm och fångade in stadsdelens skönhet och elände med sin kamera. Idag finns inte mycket kvar av detta Söder - gatugenombrott, husbjässar och trafikleder har planat ut de flesta av kåkarna och gränderna, som vi möter i hans bilder." (Från baksidestexten.) 160 sidor.

Uppdaterad