Sök

Sökresultat

92 träffar på Skepp

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

Utsikt från Slussen med Järnvågen mot Saltsjön

Utsikt från Slussen med Järnvågen mot Saltsjön

Vasamuseet : en unik byggnad för ett unikt föremål / Catrine Arvidsson

Vasamuseet : en unik byggnad för ett unikt föremål / Catrine Arvidsson

Navigera, fäkta och gymnastisera / Gunvor Vretblad

Navigera, fäkta och gymnastisera / Gunvor Vretblad

Nu seglar Vasa! : fantasi och fakta om ett skepp och en tid / text av Mats Wahl ; bilder av Sven Nordqvist ; faktaunderlag och faktatext av Birgitta Stapf m.fl.

Nu seglar Vasa! : fantasi och fakta om ett skepp och en tid / text av Mats Wahl ; bilder av Sven Nordqvist ; faktaunderlag och faktatext av Birgitta Stapf m.fl.

Ritning över hus i kvarteret Katthuvudet

Ritning över hus i kvarteret Katthuvudet

Handel och försvar i Stockholm
Tema

Handel och försvar i Stockholm

Stockholm har kallats för "Mälarens lås". Staden är byggd på öarna där Mälaren och Östersjön möts. Den här platsen har passat bra både för handel och försvar. Landhöjningen gjorde…

Utsikt från Kastellholmen över Staden

Utsikt från Kastellholmen över Staden

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

Katarinahissen omkring 1900

Katarinahissen omkring 1900

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

Vad ritar du på din skattkarta?
Tema

Vad ritar du på din skattkarta?

Använd kartor från Stockholmskällan för att tillsammans med barnen undersöka och teckna hur deras närområde ser ut och har förändrats. Kartor kan se ut på olika sätt – det beror på…

Tvättbryggan söder om Fiskarhamnen vid Slussen

Tvättbryggan söder om Fiskarhamnen vid Slussen

Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem / Gösta Selling

Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem / Gösta Selling

 Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Skeppsbron 1908

Skeppsbron 1908

Stånglod

Stånglod

Kedjelod

Kedjelod

Piklod

Piklod

Riddarholmsskeppet

Riddarholmsskeppet

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.