Sök

Sökresultat

28 träffar på Latriner

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Öppen hästdragen kärra för latrinhämtning

Öppen hästdragen kärra för latrinhämtning

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Latrinvagn dragen med häst.

Latrinvagn dragen med häst.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kvinnor som hämtar latrinkärl

Kvinnor som hämtar latrinkärl

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Flugmötet på Mälartorget 1841

Flugmötet på Mälartorget 1841

Östra Renhållningsstationen - liten renhållningshistorik / Karin Sterner (text), Ingrid Wilken (foto)

Östra Renhållningsstationen - liten renhållningshistorik / Karin Sterner (text), Ingrid Wilken (foto)

Sophögen vid Kornhamn i Gamla stan 1625

Sophögen vid Kornhamn i Gamla stan 1625

Latrintömmerskor med dasstunna

Latrintömmerskor med dasstunna

Livsmiljön / Göran Dahlbäck

Livsmiljön / Göran Dahlbäck

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Allmänna toaletter i Gamla stan på 1840-talet

Allmänna toaletter i Gamla stan på 1840-talet

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Renhållningsarbetare, så kallad budare, med latrintunna

Renhållningsarbetare, så kallad budare, med latrintunna

Ritning till ombyggnad av fröken Lantingshausens uthus på Blasieholmen 1822

Ritning till ombyggnad av fröken Lantingshausens uthus på Blasieholmen 1822

Potta

Potta

Pottlock

Pottlock

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.