Text
Författare: Söderlund, Kerstin (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

I huset på Kåkbrinken 1 i Gamla Stan finns en källare från medeltiden. 1989 sänktes källargolvet med cirka 1 meter. Då tittade resterna av ett förmodat latrinvalv från 1500-talet fram. De som bodde i huset då kunde tömma sina pottor i ett tegelrör som gick genom byggnaden. I latrinvalvet hittades också en tömningslucka. Se bilderna på anläggningen. 5 sidor.

Negativnr i den ordning som de visas: S89-282:7, S89-282:10, S89-282:4, S89-282:3

Uppdaterad