Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen angående masslakt av renar
Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen 1932
Text

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Den samiske prästen och rättighetskämpen Gustav Park vädjar, i brev till borgmästare Carl Lindhagen, om hjälp åt de renägande samerna. Enligt ett beslut från Länsstyrelsen skedde masslaktning av samernas renar i Arjeplog, vilket ledde till stora ekonomiska förluster för samerna.

Gustav Park talar om den pågående masslakten som en rättsskandal och beskriver den bl.a. så här:

”Lappfogden härjar emellertid alldeles hänsynslöst i renhjordarna och bortslumpar för en spottstyver massor av renar i alla åldrar, under det att renägarna få med grämelse se på eländet.”

”Nu vill jag vördsamt bedja, att Ni, Herr Borgmästare, som så många gånger förut har beredvilligt hjälpt lapparna i deras nöd, måtte personligen tala med vederbörande statsråd om saken och möjligen påskynda en lycklig utgång av saken fortast möjligt.”

Samerna har sedan lång tid tillbaka diskriminerats av staten. Borgmästare Carl Lindhagen var en av dem som vände sig mot diskrimineringen och engagerade sig starkt för samernas rättigheter.

I dåtida språkbruk användes ofta benämningen lappar. I dag anses lappar var diskriminerande och istället används ordet samer.

Läs mer om samer på Stockholmskällan via posterna under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937