Brev från Gustav Park till Carl Lindhagen angående masslakt av renar
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Den samiske prästen och rättighetskämpen Gustav Park vädjar, i brev till borgmästare Carl Lindhagen, om hjälp åt de renägande samerna. Enligt ett beslut från Länsstyrelsen skedde masslaktning av samernas renar i Arjeplog, vilket ledde till stora ekonomiska förluster för samerna.

Gustav Park talar om den pågående masslakten som en rättsskandal och beskriver den bl.a. så här:

”Lappfogden härjar emellertid alldeles hänsynslöst i renhjordarna och bortslumpar för en spottstyver massor av renar i alla åldrar, under det att renägarna få med grämelse se på eländet.”

”Nu vill jag vördsamt bedja, att Ni, Herr Borgmästare, som så många gånger förut har beredvilligt hjälpt lapparna i deras nöd, måtte personligen tala med vederbörande statsråd om saken och möjligen påskynda en lycklig utgång av saken fortast möjligt.”

Samerna har sedan lång tid tillbaka diskriminerats av staten. Borgmästare Carl Lindhagen var en av dem som vände sig mot diskrimineringen och engagerade sig starkt för samernas rättigheter.

I dåtida språkbruk användes ofta benämningen lappar. I dag anses lappar var diskriminerande och istället används ordet samer.

Läs mer om samer på Stockholmskällan via posterna under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad