Ansökan till barnmorskelärarutbildning från Elsa Laula
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Elsa Kristina Laula föddes 1877 och var en samisk feminist och aktivist som kämpade hårt för samers och kvinnors mänskliga rättigheter. Hon grundade bland annat Lapska Centralförbundet.

Vid 27 år ålder sökte hon till barnmorskeutbildningen i Stockholm. Här kan du läsa hennes ansökan från 1904.

Som bilagor till ansökan finns bland annat ett intyg från kyrkoherden i Wilhelmina om att Elsa Laula har godkända kunskaper i kristendom och att hon ”genom eget arbete försörjt sig å olika platser”. Det finns också ett intyg från läraren i Wilhelmina folkskola, där Elsa Laula hade gjort en prövning i några olika ämnen. Så här står det i intyget från skolan:

"Elsa Kristina Larsdotter, Laula, från Gardfjäll, Dikanäs kapellag i Wilhelmina socken af Westerbottens län har på begäran undergått pröfning i nedannämnda ämnen och därvid befunnits förtjänt af följande vitsord:

I innanläsning, svensk o lat. stil, med beröm godkänd
” uppfattning af det lästa med beröm godkänd
” rättskrifning med nöje godkänd
” räkning godkänd
” handstil med nöje godkänd

Wilhelmina den 31 maj 1904
E.P. Sundquist
Folkskollärare

Betygsutgifvarens behörighet vitsordas
Wilhelmina den 10 Juni 1904.
L. Dahlstedt
Skolrådets i Wilhemina ordförande."

Ett läkarintyg finns med som ytterligare en bilaga. Så skriver läkaren:

”Att lappflickan Elsa Kristina Larsdotter Laula, från Dikanäs kapell inom nedanskrifna församling af Westerbottens län är frisk af stadig helsa, fri från kroppslyten samt synes vara synnerligen lämplig till barnmorska, varder härmed på heder och samvete intygadt.”

Fatmomakke kapell i Wilhelmina församling den
3 juli 1904
Henning Hagberg
e. prov. läkare i Wilhelmina"

 

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad