Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Blekholmen mot Gamla Brogatan och trakten kring Observatoriet

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 806x1155 

Här har konstnären stått på Blekholmen som på 1700-talet var en tydligt avgränsad holme i Klara sjö. Av holmen ser vi bara stranden med knotiga träd och kullfallna stammar. Till höger i bilden ses brofästet av Gamla Kungsholmsbron som gick mellan Norrmalm och Kungsholmen via Blekholmen. Bron revs 1880. Dess förlängning på Norrmalm var Gamla Brogatan som finns kvar än idag.

Intill brofästet sträcker en lantlig idyll ut sig över Barnhusängen. Vi ser rödmålade trähus, trädgårdsodlingar, lador och torkhus, förmodligen för att torka tobaksblad som skördas ute på fälten. Barnhusängen hade nyligen börjat bebyggas med vägar och hus. Det syns genom att träden i alléerna fortfarande är klena. Till vänster dominerar Stora Barnhuset med tukthuset Smedjehuset. Båda var arbetsplatser av industriell karaktär. Här användes barnen och fångarna som arbetskraft. 

I bildens mittparti ligger nuvarande Drottninggatan. Ett av de vita husen med säteritak är Hårlemans malmgård som ännu finns bevarad intill Centralbadet. I horisonten ses Adolf Fredriks kyrktorn sticka upp.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad