Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748
Ritning

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg var verksam i Stockholm mellan 1727 och 1772. Vid flera tillfällen upprättade han detaljerade ritningar över Stora Barnhuset och Smedjegården i den norra delen av staden. I denna ritningsbok ur Allmänna barnhusets (Stora barnhusets namn efter 1785) arkiv kan du i detalj studera hur barnhuset var inrättat i början av 1700-talet. Det finns även planer på ett nytt barnhus som dock aldrig förverkligades i den form som återges på ritningarna. De ritningar i början av boken som återger Smedjegårdens byggnader är intressanta eftersom de tydligt visar på de fängelserum där man förvarade dödsdömda fångar. Rummen har markant tjockare väggar vilket skulle omöjliggöra rymningar från fängelset. Omkring år 1740 inrättades en tortyrkammare, Rosenkammaren, vid Smedjegården. Den och andra pinorum i landet avskaffades av Gustav III genom ett kungligt brev utfärdat den 27 september 1772. Via länken kan du öppna boken som PDF. Under den här posten finns en länk till en lista över dödsdömda fångar som satt på Smedjegården mellan 1755 och 1804. Där hittar du bland andra kungamördaren Johan Jacob Anckarström (halshuggen 1792) och den berömde tjuven och bedragaren Jakob Guntlack (hängd 1771). Du kan läsa mer om Stora Barnhuset i boken Främlingar i vardagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna barnhuset 1638-1885

Allmänna barnhuset 1638-1885

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhusflickan Anna Sophia Guntlack

Barnhusflickan Anna Sophia Guntlack

Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

Brott och straff : tortyr, tukthus och kopparmatte / artikelförfattare: Maria Sundström

Carl Wilhelm Nyberg
Tema

Carl Wilhelm Nyberg

Carl Wilhelm växte upp på barnhem. Han föddes i februari 1866, och när han var 11 dagar gammal lämnade hans mamma in honom på Allmänna barnhuset. När Carl Wilhelm blev äldre försök…

Flickorna på Stora barnhuset får mycket stryk på 1700-talet

Flickorna på Stora barnhuset får mycket stryk på 1700-talet

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet / Per-Johan Ödman, Mats Hayen

Förstörd lekplats på Stora barnhuset på 1760-talet

Förstörd lekplats på Stora barnhuset på 1760-talet

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Lista över dödsdömda fångar på Smedjegården

Lista över dödsdömda fångar på Smedjegården

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Matfusk på Stora barnhuset på 1760-talet

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Ritning över Stora Barnhuset 1729

Ritning över Stora Barnhuset 1729

Smedräkning för blackars på- och avslående vid Smedjegården 1792

Smedräkning för blackars på- och avslående vid Smedjegården 1792

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Söndagarna på Stora barnhuset på 1770-talet

Söndagarna på Stora barnhuset på 1770-talet