Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748
Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritningar över Stora Barnhuset, 1729-1748

Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg var verksam i Stockholm mellan 1727 och 1772. Vid flera tillfällen upprättade han detaljerade ritningar över Stora Barnhuset och Smedjegården i den norra delen av staden. I denna ritningsbok ur Allmänna barnhusets (Stora barnhusets namn efter 1785) arkiv kan du i detalj studera hur barnhuset var inrättat i början av 1700-talet. Det finns även planer på ett nytt barnhus som dock aldrig förverkligades i den form som återges på ritningarna. De ritningar i början av boken som återger Smedjegårdens byggnader är intressanta eftersom de tydligt visar på de fängelserum där man förvarade dödsdömda fångar. Rummen har markant tjockare väggar vilket skulle omöjliggöra rymningar från fängelset. Omkring år 1740 inrättades en tortyrkammare, Rosenkammaren, vid Smedjegården. Den och andra pinorum i landet avskaffades av Gustav III genom ett kungligt brev utfärdat den 27 september 1772. Via länken kan du öppna boken som PDF. Under den här posten finns en länk till en lista över dödsdömda fångar som satt på Smedjegården mellan 1755 och 1804. Där hittar du bland andra kungamördaren Johan Jacob Anckarström (halshuggen 1792) och den berömde tjuven och bedragaren Jakob Guntlack (hängd 1771). Du kan läsa mer om Stora Barnhuset i boken Främlingar i vardagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad