Uppslag i kartbok, tryckt karta i färg
Uppslag med titel i kartboken
Karta

1938-1940 års karta över Stockholm, 6 blad

Karta över de centrala delarna av Stockholm upprättad åren 1938-1940 av Stockholms Stadsingenjörskontor. Skala 1:4000. Tryckår 1938-1941.

Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser. Precis som på Lundgrens klassiska karta från 1885 kan vi också se formen på de olika byggnaderna inom varje kvarter.

Du kan öppna och förstora kartbladen genom pdf-länkarna (6 filer). Längst ner på varje blad finns teckenförklaring till kartan. Varje kartblad finns även som en egen post, i högupplöst format, se länkar under "Mer i Stockholmskällan". 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1938-1940 års karta, blad "Norra Djurgården:c"

1938-1940 års karta, blad "Norra Djurgården:c"

1938-1940 års karta, blad "Norra Djurgården:d"

1938-1940 års karta, blad "Norra Djurgården:d"

1938-1940 års karta, blad "Staden:a"

1938-1940 års karta, blad "Staden:a"

1938-1940 års karta, blad "Staden:b"

1938-1940 års karta, blad "Staden:b"

1938-1940 års karta, blad "Staden:c"

1938-1940 års karta, blad "Staden:c"

1938-1940 års karta, blad "Staden:d"

1938-1940 års karta, blad "Staden:d"

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

1944-års karta "Stockholms stad med förstäder" (hela kartan)

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut (bild: 1885 års karta över Stockholm, A.R. Lundgren)