Uppslag i kartbok, tryckt karta i färg
Karta
Upphov: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

1938-1940 års karta över Stockholm, 6 blad

Karta över de centrala delarna av Stockholm upprättad åren 1938-1940 av Stockholms Stadsingenjörskontor. Skala 1:4000. Tryckår 1938-1941.

Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser. Precis som på Lundgrens klassiska karta från 1885 kan vi också se formen på de olika byggnaderna inom varje kvarter.

Du kan öppna och förstora kartbladen genom pdf-länkarna (6 filer). Längst ner på varje blad finns teckenförklaring till kartan. Varje kartblad finns även som en egen post, i högupplöst format, se länkar under "Mer i Stockholmskällan". 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad