1940 års karta över Stockholm
Karta

1938-1940 års karta över Stockholm

Karta över de centrala delarna av Stockholm upprättad åren 1938-1940 av Stockholms Stadsingenjörskontor. Skala 1:4000

Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser.

Precis som på Lundgrens klassiska karta från 1885 kan vi också se formen på de olika byggnaderna inom varje kvarter.

Så här källhänvisar du till kartan

Ange alltid upphov och var originalet finns. Ange även Objekt-ID.

Upphov

Stockholms stadsingenjörskontor

Skapad

1938 - 1940

Utgiven av

-

Objekt-ID

SE/SSA/Stockholmskartor/1938-1940 års karta över Stockholm av Stockholms stadsingenjörskontor

Har du frågor om kartan?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut (bild: 1885 års karta över Stockholm, A.R. Lundgren)