Karta i färg där flera kartblad digitalt sammanfogats till en bild
Bentzers Stockholmskarta från 1899
Karta

1899 års karta över Stockholm

Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Skala 1:4000. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag 1899.

Alfred Bentzers karta från 1899 visar Stockholms innerstad med närmaste omgivning. Den bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867.

Bilden består av tolv kartblad som här digitalt sammanfogats till en kartbild.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1909 års karta över Stockholm

1909 års karta över Stockholm