Karta i färg där flera kartblad digitalt sammanfogats till en bild
Bentzers Stockholmskarta från 1899
Karta

1899 års karta över Stockholm (Alfred Bentzer)

Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Skala 1:4000. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag 1899.

Alfred Bentzers karta från 1899 visar Stockholms innerstad med närmaste omgivning. Den bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867. Bilden består av tolv kartblad som här digitalt sammanfogats till en kartbild.

De 12 olika kartbladen finns också publicerade i egna poster (i högupplöst format), se länkar under "Mer i Stockholmskällan". Bladen kallas: 1 ”Bladet Karlberg”, 2 ”Bladet Marieberg”, 3 ”Bladet Norrtull”, 4 ”Bladet Kronoberget”, 5 ”Bladet Hornstull”, 6 ”Bladet Östra stationen”, 7 ”Bladet Gustaf Adolfs torg”, 8 ”Bladet Södra stationen”, 9 ”Bladet Ladugårdsgärdet”, 10 ”Bladet Djurgården”, 11 ”Bladet Barnängen” och 12 ”Staden inom broarne”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1909 års karta över Stockholm

1909 års karta över Stockholm

Karta "Bladet Barnängen" 1899

Karta "Bladet Barnängen" 1899

Karta "Bladet Djurgården" 1899

Karta "Bladet Djurgården" 1899

Karta "Bladet Gustaf Adolfs torg" 1899

Karta "Bladet Gustaf Adolfs torg" 1899

Karta "Bladet Hornstull" 1899

Karta "Bladet Hornstull" 1899

Karta "Bladet Karlberg" 1899

Karta "Bladet Karlberg" 1899

Karta "Bladet Kronoberget" 1899

Karta "Bladet Kronoberget" 1899

Karta "Bladet Ladugårdsgärdet" 1899

Karta "Bladet Ladugårdsgärdet" 1899

Karta "Bladet Marieberg" 1899

Karta "Bladet Marieberg" 1899

Karta "Bladet Norrtull" 1899

Karta "Bladet Norrtull" 1899

Karta "Bladet Staden inom Broarne" 1899

Karta "Bladet Staden inom Broarne" 1899

Karta "Bladet Södra stationen" 1899

Karta "Bladet Södra stationen" 1899

Karta "Bladet Östra stationen" 1899

Karta "Bladet Östra stationen" 1899