1817 års karta över Stockholm med omgivningar
Karta

1817 års karta över Stockholm med omgivningar

Karta över belägenheten omkring Stockholm utgiven av W.M. Carpelan 1817. Vattendjup och torg är särskilt markerade. Vägnät, kvarter och kyrkor är ditritade. Utanför staden är boställen såsom torp och byar synliga.