Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

I stadgarnas två första paragrafer beskrivs föreningens syfte och program:

”§ 1. 

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform har till syfte att verka för:

a) förbättring av kvinnans ställning såsom moder i rättsligt, ekonomiskt och socialt hänseende,
b) beredande av erforderligt skydd åt ogifta mödrar och deras barn samt undanrödjande av de härskande fördomarna mot dem, samt
c) en sundare åskådning i sexuella frågor.

§ 2.

Föreningen söker nå sitt syfte huvudsakligen genom att verka för: ·

1) införandet av statlig moderskapsförsäkring,
2) genomförandet av rättslig och social likställighet mellan äktenskapliga och utomäktenskapliga barn, samt effektiv lagstiftning för tillvaratagande av barnens rätt gentemot försumliga försörjare,
3) reformering av äktenskapsIagstiftningen, samt
4) fullständigt införande av sexualpedagogik i skolorna.”

Enligt ett samtida flygblad hade föreningen sin expedition på Odengatan 84, d.v.s. i fastigheten Rosen 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad