Text

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Så här beskriver Sällskapet för Humanitär Barnalstring syftet med sin verksamhet:

"Sällskapets principer och ändamål är att verka för väckandet av större ansvar än hittills vid barns sättande i världen, att i tryck sprida kunskap om Nymalthusianismen (förnuftig barnalstring), samt att i så vid sträckt omfattning som möjligt stå gifta och ogifta till råds och hjälp.
        Vidare vill sällskapet arbeta för att både den ogifta modern och hennes barn skola skyddas, samt att den gamla dubbelmoralen, som dömmer man och kvinna så orättvist olika må undergrävas och i stället en jämlikhetens norm bli rådande på detta område."

För att nå dessa mål sålde Sällskapet bland annat preventivmedel. Läs hela stadgarna här.

Det här exemplaret av det lilla häftet finns i den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms samlingar. Möjligen är det han som antecknat adresserna till två personer på försättsbladets insida:

"Ernst Johansson kassör i "Brand" Ölandsgatan 48
Fru E. Johansson Södermannagatan 44 (Söd 7174)"

Sannolikt är att dessa hade funktioner inom Sällskapet för Humanitär Barnalstring.

Södermannagatan 44 låg då i fastigheten Harven 40, som uppförts 1911-1912.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Om användandet af undertecknads SKYDDS-BOLL mot hafvandeskap

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Rätten till kärlek
Tema

Rätten till kärlek

Blev folk kära förr eller gifte de sig bara för att de var tvungna? Kyrkan och lagen bestämde länge att det bara var gifta människor som fick ha sex eller skaffa barn med varandra,…

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915