Text

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

I den här prislistan från Sällskapet för Humanitär Barnalstring finns prisuppgifter och information om olika preventivmedel för kvinnor och män. Ett mer utförligt reklamhäfte hade publicerats året innan

På grund av första världskrigets utbrott meddelas:

Som vi, så länge kriget varar, ej kunna erhålla något gummi från den fabrik i Frankrike, som vi brukar erhålla varor från, sända vi engelskt gummi. Kvalitén är lika god fast utseendet ej är detsamma.

Att sprida information om preventivmedel var dock olagligt sedan 1910.

Ägaren av detta exemplar av prislistan var den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyström, och förmodligen är det han som på försättsbladet har skrivit: "Åtalad. Fälld. M. Ohlsson."

Sällskapet för Humanitär Barnalstring anslöt sig till den Nymalthusianska läran som hävdade att allmänt välstånd inte kunde kan åstadkommas "utan en betydande minskning av födelsernas antal samt att denna minskning bör åstadkommas med tillhjälp av preventivmedel." Den olagliga försäljningen av preventivmedle var således delvis en ideell handling. Mycket fattiga kunde enligt 1914 års mer utförliga prishäfte få handla till "synnerligen låga priser om medellöshetsintyg" visades upp.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Försiktighetsåtgärder mot för stor barnaskara - förbjuden pamflett

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Knut Wicksell propagerar för tvåbarnssystemet - polisrapport

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stockholms gummifabrik anmäler anställd till polisen på brevpapper fullt med reklam 1876

Stockholms gummifabrik anmäler anställd till polisen på brevpapper fullt med reklam 1876