Text

Stadgar och program för Föreningen De Förenades Beskydd - 1913

Så här beskrivs syftet med föreningen:

"Föreningens uppgift är att samla alla män och kvinnor av den egendomslösa klassen samt alla, som erkänna föreningens program och stadgar samt vilja verka för att bekämpa överproduktion i fortplantning bland det fattiga och förtryckta folket för att därigenom kunna utjämna klasskillnaden samt påskynda den socialistiska utvecklingen."

På sidan fyra i det lilla häftet finns mer konkret beskrivet vad föreningen ville göra.

Handlingen finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913