Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Anton Nyström vill här förtydliga några saker efter att tidningen Swenska Medborgaren skrivit en artikel om ett tal Nystöm hållit på Nordiska skolmötet angående kristendomsundervisningen i skolorna.

Nyström är motståndare till kristendomsundervisningen och tycker att skolan ska vara konfessionslös. Nyström pekar här satiriskt på att det kommer bli fråga om vilken sorts kristendom som det ska undervisas i. För att göra sin poäng tydlig redogör han sedan för 16 olika protestantiska "sekters" syn på Kristus och Gud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad