Text

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Sällskapets syfte beskrivs så här: "Sällskapets ändamål är att genom upplysningsarbete motarbeta oansvarig barnalstring såsom ledande till fattigdom, sjukdom, rasförsämring och andra samhällsolyckor."

Ny-Malthusianska Sällskapet var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Handlingen finns i Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Anton Nyström var läkare, sexualupplysare och aktiv medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet. Förmodligen är han en av dem som varit med om att godkänna stadgarna - se stämpeln uppe i högra som meddelar att det här korr-exemplaret är redo att sändas till tryck.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923