Text

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Ny-Malthusianska Sällskapet arbetade för att fattiga skulle föda färre barn och att "sjukligt belastade" helt avstod från att skaffa barn. De stred även för ett upphävande av preventivlagen, Lex Hinke.

I det här flygbladet manar de folk som vill ha hjälp med familjeplanering och barnbegränsning att söka råd hos erfarna läkare.

Ny-Malthusianska Sällskapet var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Det här exemplaret av flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv i Stadsarkivet. Nyström var medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

Brev angående bildandet av ett nymalthusianskt sällskap 1922 - från Hjalmar Öhrwall till Anton Nyström

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen befordrar könssjukdomar och fosterfördrivning - intervju med Dr Anton Nyström 1916

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Preventivlagen är både antisocial och sjukdomsbefrämjande - pressklipp 1924

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet

Stadgar för Ny-Malthusianska Sällskapet