Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Råd till förebyggande av fattigdom och sjukdom - flygblad 1923

Ny-Malthusianska Sällskapet arbetade för att fattiga skulle föda färre barn och att "sjukligt belastade" helt avstod från att skaffa barn. De stred även för ett upphävande av preventivlagen, Lex Hinke.

I det här flygbladet manar de folk som vill ha hjälp med familjeplanering och barnbegränsning att söka råd hos erfarna läkare.

Ny-Malthusianska Sällskapet var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja.

Det här exemplaret av flygbladet finns i läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv i Stadsarkivet. Nyström var medlem i Ny-Malthusianska Sällskapet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad