Text

Arbetslöshet - nymalthusianskt flygblad utgivet av Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1921

Det här flygbladet riktas till män i arbetarklassen. Dessa uppmanas skaffa färre barn om de vill få bukt med arbetslösheten: "Överfyll ej arbetsmarknaden!"

I flygbladet hävdas bland annat att de enda som gynnas av att många barn föds är de som vill ha billig arbetskraft och de ”som tycka, att det betyder föga, hur uselt vi ha det i denna världen, blott vi få det bra i en annan värld".

Sällskapet för Humanitär Barnalstring var inspirerat av den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834). Enligt hans lära om befolkningsökning måste samhället ingripa och hejda fattiga människor från att skaffa fler barn än de själva kan försörja. Man propagerade därför bland annat för ett avskaffande av förbudet att sprida information om preventivmedel

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1922

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Prislista å Nymalthusianska artiklar [preventivmedel] 1914 - publicisten åtalad

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917

Stadgar för Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1917