Färglagd karta över innerstaden
Karta

Karta "Vägvisare i Stockholm" från 1819-1828

Wägvisare i Stockholm. Guide et Manuel du Voyageur à Stockholm [Kartguide för resande till Stockholm].

Karta över Stockholm innanför tullarna från 1819, översedd 1828. Stadsdelarnas namn är utskrivna och församlingarna är markerade med olika färger. I kartans vänstra hörn är stadens brandsignaler beskrivna. Vid händelse av brand varnades staden med hjälp av flaggor, lyktor, klockringning och skott.

Texten på kartan är delvis skriven på franska. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856