Färglagd karta över innerstaden
Karta

Karta "Vägvisare i Stockholm" från 1819-1828

Wägvisare i Stockholm. Guide et Manuel du Voyageur à Stockholm [Kartguide för resande till Stockholm].

Karta över Stockholm innanför tullarna från 1819, översedd 1828. Stadsdelarnas namn är utskrivna och församlingarna är markerade med olika färger. I kartans vänstra hörn är stadens brandsignaler beskrivna. Vid händelse av brand varnades staden med hjälp av flaggor, lyktor, klockringning och skott.

Texten på kartan är delvis skriven på franska. 


Så här källhänvisar du till kartan

Har du frågor om kartan?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856

"Kort Vägledning till beseendet af Stockholms Märkvärdigheter" 1856