Tryckt färglagd karta på gulnat papper
Karta
Upphov: Biurman, Georg (1700-1755). Stockholms stadsarkiv

1751 års karta över Stockholm

Charta Öfwer Stockholm Med des Malmar och Förstäder. Af Hans Kongl Maj:t til Strandernes anläggning i Nåder faststäld den 1 julii 1751.

Karta över Stockholm innanför tullarna med närmaste omgivning. I kartans övre högra hörn står "Stockholms Bransignaler". Det är en beskrivning av de brandsignaler som gällde för de olika stadsdelarna "Förstaden, Norr Malm och Blasiiholmen, Ladugårds Landet, Kongsholmen, Söder Malm". Det fanns fyra olika sätt att varna på: "Flaggor, Lanternor, Klämt" (kyrkklockor) och "Stycke" (då man sköt med kanon). Signaler "Enligit Kongl Förordningen af den 12 Decembs 1728." 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad