Tryckt färglagd karta på gulnat papper
Biurmans karta från 1751
Karta

1751 års karta över Stockholm

Charta Öfwer Stockholm Med des Malmar och Förstäder. Af Hans Kongl Maj:t til Strandernes anläggning i Nåder faststäld den 1 julii 1751.

Karta över Stockholm innanför tullarna med närmaste omgivning. I kartans övre högra hörn står "Stockholms Bransignaler". Det är en beskrivning av de brandsignaler som gällde för de olika stadsdelarna "Förstaden, Norr Malm och Blasiiholmen, Ladugårds Landet, Kongsholmen, Söder Malm". Det fanns fyra olika sätt att varna på: "Flaggor, Lanternor, Klämt" (kyrkklockor) och "Stycke" (då man sköt med kanon). Signaler "Enligit Kongl Förordningen af den 12 Decembs 1728." 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1751 års karta över branden i Klara

1751 års karta över branden i Klara

Stadsmuseet
Tema

Stadsmuseet

Den 27 april 2019 öppnade det nyrenoverade Stadsmuseet i Stockholm sina portar efter att ha varit stängt under flera år. Här kan du tjuvkika på några av de föremål som finns med i…