Handritad karta på gulnat papper som är täckt av små nålstick
Karta

1625 års karta över Stockholm (Den äldsta kända Stockholmskartan)

Denna handritade karta brukar kallas Stockholms första karta. Kartan visar Gamla Stan och delar av malmarna före 1600-talets regleringsarbeten. Originalet är täckt av nålstick, en påminnelse om äldre tiders kopieringar av kartan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut.