Årsberättelse för Malmqvistska uppfostringsanstalten
Text
Författare: Malmqvistska barnuppfostringsanstalten. Stockholms stadsarkiv

Årsberättelse för Malmqvistska uppfostringsanstalten 1862

I Malmqvistska uppfostringsanstaltens första årsberättelse beskrivs verksamhetens syfte och mål. Till anstalten kom fattiga flickor som fick husrum och uppfostran. Målet med uppfostran var i första hand att flickorna skulle bli pigor som kunde arbeta i familjer. 

Malmqvistska uppfostringsanstalten bildades av paret Jonas Petter och Johanna Malmqvist i mitten av 1800-talet. De flickor som togs emot skulle vara mellan sex och tolv år. På anstalten fick flickorna undervisning i de vanligaste skolämnena samt i hushållskunskap.  

I årsberättelsen kan vi läsa att undervisningen var indelad i tre avdelningar beroende på flickornas ålder. I ”Afdelningen för uteslutande skolgöromål” gick flickor som var under 12. Här gick även flickor som skulle utbildas till lärarinnor. När fickorna hade fyllt tolv år fick de börja i ”Afdelningen för skolgöromål, omvexlande med hushållssysslor”. Här gick flickorna tills de var 16 år. Då flyttades de till ”Afdelningen för uteslutande hushållssysslor”. Så här beskrivs den avdelningen: 

”Då Uppfostringsanstaltens egentliga syfte är att upptaga fattiga värnlösa barn och bilda dem till dugliga och användbara pigor, har man ansett vara nödigt ännu någon tid handleda dem i sådana göromål som äro nödvändiga för bestridandet av en tjenst, hvarföre deras tid här uteslutande egnas åt deltagandet i hvarjehanda hushållssysslor, såsom: Brygg, bak, slagt, tvätt, samt ladugårds- och trädgårdsgöromål.”

Från början drev makarna Malmqvist anstalten själva i liten skala, men så småningom bildades ”Sällskapet till understödjande av Malmqvistska barnuppfostringsanstalten” och en föreståndare och övrig personal anställdes. Verksamheten finansierades genom sällskapet och genom gåvor från olika håll. En av dem som gav stora bidrag till uppfostringsanstalten var den berömda sångerskan Jenny Lind. 

Anstalten lades ner 1921 men ”Sällskapet till understödjande av Malmqvistska Barnuppfostringsanstalten” delade ut bidrag till behövande flickor och även till olika flickhem. 1980 bytte sällskapet namn till Föreningen för Malmqvistska fonden.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad