Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utackorderingskontrakt från Uppfostringsanstalten för gossar 1891

Exempel på utackorderingskontrakt mellan Uppfostringsanstalten för gossar och en vårdhavare i Ununge socken.

Uppfostringsanstalten för pojkar var en kommunal institution som tog hand om "varnartade" Stockholmspojkar i åldrarna 10-15 år.  Merparten av pojkarna som skrevs in vid anstalten utackorderades så småningom till olika familjer på landsbygden.

I det upprättade kontraktet som går att läsa till höger lovar torparen Karl Fredrik Edström att mot ett årligt underhåll ta hand om Stockholmspojken Johan Gustaf Vilhelm Andersson tills denne fyller 15 år. I kontraktet stipuleras bl.a. att Edström ska förse pojken Andersson med "sund och tillräcklig föda" samt bereda honom "tillfälle till skolundervisning".

I kontraktet hittas också omdömen från Edströms lokala präst om torparens "frejd och anseende" och "förmögenhetsvillkor".

Uppfostringsanstalten för gossar - det fanns även en Uppfostringsanstalt för flickor - bedrev verksamhet fram till 1896.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad