Stadgar från Murbeckska stiftelsen
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Murbeckska stiftelsen - hem för fattiga flickor

Murbeckska stiftelsens grundades 1747 av bland andra prästen Peter Murbeck. Stiftelsen gav hjälp åt fattiga flickor som var föräldralösa eller vars föräldrar inte kunde ta hand om dem. 

I stadgarna som är från 1927 (omskrivna 1972) framgår att stiftelsen drev ett barnhem och en så kallad uppfostringsanstalt där flickorna fick mat och husrum. I centrum stod flickornas uppfostran och utbildning till ordentliga och gudfruktiga personer. Meningen var att flickorna efter utbildningen skulle kunna arbeta som tjänsteflickor i familjer.

Först höll inrättningen till på Ladugårdslandet men flyttade 1766 till Svartensgränd på Södermalm och sedan 1823 till S:t Paulsgatan 17. 1899 flyttade verksamheten till egendomen Fittja- Ängby i Täby socken.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad