Porträtt av Petrus Murbeck
Text
Författare: W Mayer. Stockholms stadsarkiv

Petrus Murbeck – grundare av Murbeckska stiftelsen

År 1747 grundade prästen Petrus Murbeck Murbeckska stiftelsen. Stiftelsen drev ett barnhem och en uppfostringsanstalt för fattiga flickor.

De flickor som togs emot kom från fattiga omständigheter och var antingen föräralösa eller hade föräldrar som saknade möjlighet att ta hand om dem. På anstalten uppfostrades och utbildades flickorna till att bli tjänsteflickor i välbeställda hem.

Först höll inrättningen till på Ladugårdslandet men flyttade 1766 till Svartensgränd på Södermalm och sedan 1823 till S:t Paulsgatan 17. 1899 flyttade verksamheten till egendomen Fittja- Ängby i Täby socken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad