Brev med överlåtelse av målsmanskap
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Mamma överlåter målsmanskapet över sin dotter -1893

När flickan Ester Maria var 10 månader gammal överlät hennes mamma vården och målsmanskapet över henne till makarna Björkman. 

Så här står det i överlåtelsen:

"Härmed förklarar jag, såsom målsman för min den 8 Februari 1893 födda dotter Ester Maria, att jag avstår från mitt målsmanskap för bemälta min dotter och medgifver att Tunnbindaremästare Carl Gustaf Björkman och hans hustru Ester Laura Björkman, boende Lutternsgatan N:4 må upptaga barnet såsom deras eget barn.
Stockholm den 18 December 1893."

Dokumentet finns i Malmqvistska uppfostringsanstaltens arkiv tillsammans med en ansökan från makarna Björkman om att Ester Maria skulle tas om hand på anstalten. När makarna Björkman ansökte om plats hade Ester Maria hunnit bli 4 år. Ansökan hittar du under ”Mer i Stockholmskällan”.

Malmqvistsaka uppfostringsanstalten tog emot fattiga flickor och gav dem husrum, mat och uppfostran. Målet med uppfostran var i första hand att flickorna skulle bli pigor som kunde arbeta i familjer som hade det bra ställt. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad