handskrivet brev från före detta elev vid Åkerbrukskolonin Hall
Text
Författare: Johan August Wahlund. Stockholms stadsarkiv

Brev till uppfostringsanstalt från före detta elev

Pojken Johan August Wahlund hade varit elev på uppfostringsanstalten Åkerbrukskolonin Hall. Nu jobbade han på en gård och skrev ett brev därifrån till uppfostringsanstaltens direktör. 

I brevet berättar Johan August att han mår bra och att han trivs mycket bra på gården där han jobbar. Han ber också om att få 6 stycken skjortor och ett förkläde eftersom han inte har råd med tvättning så ofta. I brevet hälsar han också bland annat till flera kamrater som han benämner med nummer.

"Skara den 31/7 90

Bäste Direktör!!
Jag får nu skrifva några rader för att låta direktören veta att jag helsan och har det mycket bra på min plats så bra jag någonsin kunnat önska det. Här ser jag liksom på Hall idel trevliga människor omkring mig. Mästaren är mycket snäll och beskedlig mot mig det är nog lite ovant för en halls pojke att komma ut på egen hand men det är ändå roligt att vara en fri människa och så skulle jag bedja direktören skänka mig 6 stycken skjortor eftersom direktören lofvade mig att han skulle se till att jag skulle få några flera sådana med mig när jag men efter det sedan blef så brottom så fick jag duga. Också skulle jag be om att få ett förkläde för det jag fick var gammalt och utslitet så att jag förstör mina byxor om jag ej får något annat. Var derför snäll och skicka mig det begärda så att jag får det till söndagen för annars har jag ingen ren skjorta att ta på mig för si jag har ej råd att få mina skjortor tvättade hvarje vecka. Jag får 1,50 i veckan till att börja med men jag får mer sedan när vi kommer att arbeta vid […] också har jag mat och husrum förstås men tvätt får jag skaffa mig på annat håll då att pengarna går åt men jag får lof att spara och vara hushållare med det jag får jag har ingenting mer att skrifva för denna gång mer än en kär helsning till kamraterna! Särskildt till 276, 251, 289, 239, 278, 288 och den store Björn! Och helsa äfven till frun och tacka henne från mig för hennes vänlighet och godhet mot mig! helsa Pastorn! Befälhafvaren! Länerkvist! och alla förmän från mig nu slutar jag med en kär till Direktören och familj.

Tecknar högaktningsfullt f.d. eleven J.A. Wahlund"

Åkerbrukskolonin Hall var en uppfostringsanstalt för så kallade vanartiga pojkar mellan 10-15 år. Pojkarna som kom till anstalten hade begått brott eller på andra sätt inte uppfört sig enligt tidens rådande normer. På anstalten skulle pojkarna uppfostras och räddas från att fastna i kriminalitet och dåligt beteende. Anstalten grundades 1875 och låg utanför Södertälje.

På uppfostringsanstalten fick pojkarna skolundervisning och även yrkesutbildning i till exempel snickeri, skomakeri, skrädderi samt jordbruks- skogsbruks och trädgårdsarbete. Anstalten tog emot pojkar från hela landet.  

Uppfostringsanstalten stängdes 1939 efter kritik mot de hårda metoder som användes, med bland annat aga och isolering. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad