Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Uppfostringsanstalten för flickor öppnade 1869. Här bodde fattiga flickor som på olika sätt hade det svårt och hade hamnat utanför de rådande normerna i samhället. Andra flickor var föräldralösa eller hade föräldrar som inte kunde ta hand om dem. På anstalten skulle flickorna uppfostras och utbildas till ”dugliga tjänarinnor”. Flickorna togs in på remiss från Fattigvårdsnämnden.

Elsa Augusta var 12 år när hon togs in på uppfostringsanstalten. Hon hade snattat och ljugit och beskrivs som ”högst vanartig”. Hennes lärarinna anmälde förhållandena till ”folkskoleinspektören”.

Läs anmälan från Elsa Augustas lärarinna:

Härmed anmäles att flickan Elsa Augusta Olsson, född den 17 april 1886, är högst vanartig. Hon har flera gånger gjort sig skyldig till snatteri och lögn. Senast den 25 augusti detta år har hon i Stockholms stads sim- och badinrättning ur en klädesficka stulit en portmonnä med inneliggande 30 kronor, hvilka hon tillsammans med en kamrat som hon lockat med sig, till större delen förstört. För denna förseelse är hon för närvarande tilltalad i polisdomstolen.

Hennes moder är ogifta Augusta Olsson, hvilken utom denna flicka äger 3 barn, af hvilka det äldsta är 16 år och enligt moderns egen uppgift gjort sig skyldig till snatteri i hemmet. Det yngsta barnet är 3 år.

Som modern måste för att förtjäna uppehälle till sig själv och barnen vistas borta större delen af dagen, äro de lämnade utan nödig tillsyn.

Stockholm den 6 september 1898

1926 tog Barnavårdsnämnden över ansvaret för hemmet och namnet ändrades till Hemskolan för flickor. Senare ändrades namnet igen till Barnängens flickhem. Verksamheten där lades ner 1954.

                                                    

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad