Ritning på gulnat papper med fasad i tusch ovan till höger, genomskärning i tusch och detaljer i akvarell till vänster samt planer i tusch och akvarell nedan.
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nybyggnad för Malmqvistska uppfostringsanstalten på Södermalm – ritning 1855

Den Malmqvistska barnuppfostringsanstalten drevs av makarna Jonas Petter och Johanna Malmqvist. Paret tog emot fattiga flickor och gav dem husrum, mat och uppfostran i sitt hem på Stora Skinnarviksgatan 22 (nuvarande Torkel Knutssonsgatan). Ritningen visar ett nytt hem i två våningar som skulle uppföras på tomten

Makarna köpte egendomen i hörnet Stora Skinnarviksgatan-Wollmar Yxkullsgatan år 1852 och började ta emot flickor i hemmet året därefter. Inledningsvis kom många barn som förlorat sina föräldrar i de koleraepidemier som drabbade Stockholm vid mitten av 1800-talet. Anstalten drevs med hjälp av välgörenhet och flickorna skulle främst utbildas till pigor. 

Nybyggnaden består av ett gathus mot Stora Skinnarviksgatan och en smalare flygel inåt gården. På ritningen avbildas både fasad mot gatan, en genomskärning av huset och de två våningsplanerna. Genomskärningen går rakt igenom gathuset och ger oss möjlighet att titta in i fyra rum, med kakelugnar och innerdörrar. Arkitekten har ritat ett tunt streck rakt genom planerna nedanför, för att visa var genomskärningen går. 

Planritningen över bottenvåningen finns nere till vänster och det övre planet till höger. Kakelugnarna är ritade som små ringar på planerna. Köket med sin eldstad ligger i bottenplanet, i det högra rummet mot gatan. De stora salarna en trappa upp värms upp med öppna spisar. Spisarna är ritade som trekanter på planen – två i den stora salens hörn och en i rummet ovanför köket. 

Vad står på överst ritningen?

I ritningstiteln står ”Ritning å en tillämnad Byggnad i Egendomen med Adress No 22 Stora Skinnareviksgatan, inom Maria Magdalena församling, tillhörig Klockaren Herr J. P. Malmqvist”. Klockare var ett kyrkligt arbete, som förr även innehöll undervisning och ofta kombinerades med en lärartjänst. I hörnet längst upp står ritningsnumret från 1855, som har ändrats från 177 till 169.

Anstaltens utbyggnad och rivning

Anstaltstomten låg i dåvarande kvarteret Krukomakaren större 6 och 8, som senare bytte namn till kvarteret Skjutsgossen. Huset från 1855 uppfördes i tomtens nordöstra hörn. Anstalten utökades redan på 1860-talet med två större tillbyggnader i tomtens nedre hörn, vid Skinnarviksgatan-Wollmar Yxkullsgatan. Där låg ett 1760-talshus som fick en till- och påbyggnad 1860 samt en ytterligare tillbyggnad utmed Wollmar Yxkullsgatan år 1863.

Det äldsta huset på tomten låg något indraget från Stora Skinnarviksgatan 22, som ett gårdshus mittemellan nybyggnaderna, och uppfördes troligen i början av 1700-talet. Husen på tomten revs 1964-1970.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad