Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Anna Maria 11 år 1913

Familjen Björkdahl hade sju barn i åldrarna 13 år till 10 månader. Eftersom pappan i familjen var sjuk och mammans lön var väldigt låg var det näst intill omöjligt för dem att försörja alla barn. Därför ansökte de, med hjälp av lärare från skolan, om plats för den äldsta dottern Anna Maria Charlotta på Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor.

Till Uppfostringsanstalten för flickor kom flickor som var föräldralösa eller inte kunde försörjas av sina föräldrar. En del av flickorna ansåg ha uppförts sig illa utifrån tidens rådande normer. På Uppfostringsanstalten fick de bo och gå i skolan. Syftet var att flickorna skulle bli lydiga och skötsamma för att de efter skolan skulle kunna få arbete som tjänarinnor.

Skrivelsen till höger är en ansökan om plats på Uppfostringsanstalten för Anna Maria Charlotta, skriven av lärare på hennes skola. Det finns även en skrivelse från föräldrarna själva.

Till

Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor.

Målaren Johan Alfred Björkdahl boende Karlavägen 18 A och hans hustru Augusta Bernhardina Charlotta ha 7 barn varav det äldsta är 13 år och det yngsta 10 månader.

Fadern har av sjukdom varit och är fortfarande ur stånd att försörja sin familj (fem veckor blodförgiftning, 6 veckor blåskattar samt nu senast ischias i över två månader, för vilket han ännu behandlas).

Modern har visserligen anställning på Artillerikasernens reparationsverkstad, där hennes förtjänst för närvarande blott går upp till något över 30 kr i mån.

Genom enskild välgörenhet har familjen vid julen fått in något över 200 kr, som dock gått åt att betala den resterande yran samt återlösa en del av familjens pantsatta saker. Vidare har familjen fått vid julen och har fortfarande fyra portioner mat och två liter mjölk dagligen från fattigvården.

Det oaktat är det naturligtvis mycket svårt för modern att försörja 9 personer alldeles ensam, helst som hon ej är särdeles stark.

Kunde familjen därför få hjälp med ett av barnen, Anna Maria Charlotta född den 2 dec. 1905, genom att få henne intagen på Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor, vore detta en avsevärd hjälp för densamma.Stockholm 5 februari 1913

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad