Ansökan till Malmqvistska barnuppfostringsanstalten
Text
Författare: Carl Gustaf och Ester Björkman. Stockholms stadsarkiv

Makarna Björkman ansöker om plats på uppfostringsanstalt för sin fosterdotter

År 1897 ansökte makarna Björkman om plats för sin dotter Ester Maria på Malmqvistska uppfostringsanstalten. Till uppfostringsanstalten kom fattiga flickor för att få husrum, mat och utbildning.

Så här står det i ansökan:
"Om vi äro så lyckliga att få vår lilla dotter Ester Maria intagen i Malmqvistska barnuppfostringsanstalten så afsäga vi oss all målsmanskap övfer henne så länge hon vistas derstädes, och öfverlämnar densamma med tacksamhet och förtroende till anstaltens styrelse.

Stockholm den 15 februari 1897
Carl Gustaf Björkman
Tunnbindare
Ester Laura Björkman"

Tillsammans med ansökan finns ett dokument om att Ester Marias biologiska mamma tidigare avsagt sig målsmanskapet och vården av dottern till makarna Björkman. De var sedan 1893 Ester Marias fosterföräldrar. Det dokumentet hittar du under ”Mer i Stockholmskällan”.

Malmqvistska uppfostringsanstalten bildades av paret Jonas Petter och Johanna Malmqvist i mitten av 1800-talet. De flickor som togs emot skulle vara mellan sex och tolv år. På anstalten fick flickorna undervisning i de vanligaste skolämnena samt i hushållskunskap.  Målet med uppfostran och utbildningen var att flickorna skulle bli pigor i familjer som hade det bra ställt. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad