Ansökan till Murbeckska uppfostringsanstalten
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om plats på uppfostringsanstalt

Helena Wilhelmina var dotter i en stor familj med låg inkomst. Föräldrarna hade svårt att klara försörjningen och ansökte därför om plats för dottern på Murbeckska uppfostringsanstalten för flickor.

Murbeckska inrättningen/anstalten tog hand om fattiga flickor som var föräldralösa eller vars föräldrar inte hade möjlighet att ta hand om dem. På anstalten skulle flickorna uppfostras till tjänarinnor som sedan kunde anställas i familjer som hade det bra ställt. 

Så här skrev Helena Wilhelminas föräldrar i sin ansökan:

"Stockholm d 18 April 1902
Udertecknad får här med ödmjukast anhålla att Anstalten, med hänsyn till den stora familj jag äger och den ringa inkomst jag har att försörja dem med, måtte med fäst afseende här på, vänligt bevilja min ansökan, att i Hemmet upptaga min dotter Helena Wilhelmina.

Tacksamt afvaktande svar på våran anhållan får jag med största Högaktning Tekna Maria Carlén  C.G.G. Carlén Bokbinderiarbetare"

Murbeckska stiftelsens grundades 1747 av bland andra prästen Peter Murbeck. Först höll inrättningen till på Ladugårdslandet men flyttade 1766 till Svartensgränd på Södermalm och sedan 1823 till S:t Paulsgatan 17. 1899 flyttade verksamheten till egendomen Fittja- Ängby i Täby socken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad