Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Svea 6 år 1910

Sveas mamma var ensamstående och arbetade på en båt som gick mellan Stockholm och Kalmar. Svea hade bott på ett barnhem sedan hon var 4 år, men nu skulle hon snart bli för gammal för att bo kvar där. Därför ansökte barnhemmet om plats för Svea på Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor.

Till Uppfostringsanstalten för flickor kom fattiga flickor mellan 7- 14 år, som var föräldralösa eller inte kunde försörjas av sina föräldrar. En del av flickorna ansågs också ha uppfört sig illa. På Uppfostringsanstalten fick de bostad, skolgång och uppfostran. Målet var att flickorna skulle uppfostras till att bli ”dugliga tjänarinnor” som efter skolan skulle kunna få anställning i ett hem.

 I dokumentet till höger finns ansökan från barnhemmet.

Undertecknade, å vars Barnhem flickebarnet Svea Wilhelmina Lindström född d. 25 april. 1 1904 vistats sedan den 2 okt. 1908, uttrycka härmed vår förhoppning att ansökan till inträde för henne å Stockholms stads Uppfostringsanstalt för Flickor måtte bifallas.

Modern är hygglig och arbetsam men ogift och ensam om att försörja barnet. Hon är anställd å ångf. Prins Bernadotte, som går mellan Stockholm och Kalmar och har följaktligen ej något hem, till vilket hon kan taga sin lilla flicka, då hon nu om en kort tid blir för gammal att kvarstanna på vårt Barnhem.

Ej heller har modern så stor lön, att hon kan genom betalning skaffa henne ett gott hem, vadan det för barnet vore av största betydelse att bliva omhändertagen på ett Barnhem, där hon kunde få god uppfostran och vård.

Hersbyholm – Lidingön d. 17 dec. 1910

 

Karin Borg                                                                     Greta Berg

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad