Ansökan om plats på uppfostringsanstalt
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Änkling ansöker om plats för dotter på uppfostringsanstalt

Bror Fredrik var änkling och pappa till 4 barn. Eftersom han hade svårt att ta hand om alla barn ansökte han om plats på Murbeckska uppfostringsanstalten för dottern Elly Maria. 

Murbeckska inrättningen/anstalten tog hand om fattiga flickor som var föräldralösa eller vars föräldrar inte hade möjlighet att ta hand om dem. På anstalten skulle flickorna uppfostras till tjänarinnor som sedan kunde anställas i familjer som hade det bra ställt. Under den tid som flickorna var på anstalten fick föräldrarna avsäga sig målsmanskapet. 

Så här skrev Bror Fredrik i sin ansökan:

"Till Styrelsen för Murbeckska Uppfostringsanstalten för flickor. 

Undertecknad enkling sedan den 15 oktober år 1899 med fyra barn i en ålder från 4 år till 9 ¼ år, hvaraf en ofärdig, anhåller härmed ödmjukast att min dotter Elly Maria måtte blifva intagen å Anstalten och avsäger jag mig målsmanskapet öfver henne under den tid hon vistas vid Anstalten.
Prest = Läkare = och Rotemans intyg bifogas

Stockholm den 26 April 1902
Bror Fredrik Santesson
Tenngjutare Mästare
Slöjdgatan 5"

Murbeckska stiftelsens grundades 1747 av bland andra prästen Peter Murbeck. Först höll inrättningen till på Ladugårdslandet men flyttade 1766 till Svartensgränd på Södermalm och sedan 1823 till S:t Paulsgatan 17. 1899 flyttade verksamheten till egendomen Fittja- Ängby i Täby socken.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad