Straffjournal över pojkar som inte uppförts sig ordentligt på uppfostringsanstalten Åkerbrukskolonin Hall.
Text
Författare: Åkerbrukskolonin Hall. Stockholms stadsarkiv

Straffjournal från uppfostringsanstalt för pojkar

Rymningsförsök, inbrottsstöld, uppstudsighet och olydnad  är exempel på förseelser som straffades hårt på uppfostringsanstalten Åkerbrukskolonin Hall. Kroppslig aga och isolering var vanligt förekommande.

Åkerbrukskolonin Hall var en uppfostringsanstalt för så kallade vanartiga pojkar mellan 10-15 år. Pojkarna som kom till anstalten hade begått brott eller på andra sätt inte uppfört sig enligt tidens rådande normer. På anstalten skulle pojkarna uppfostras och räddas från att fastna i kriminalitet och dåligt beteende. Anstalten grundades 1875 och låg utanför Södertälje.

På uppfostringsanstalten fick pojkarna skolundervisning och även yrkesutbildning i till exempel snickeri, skomakeri, skrädderi samt jordbruks- skogsbruks- och trädgårdsarbete. Anstalten tog emot pojkar från hela landet.  

Uppfostringsanstalten stängdes 1939 efter kritik mot de hårda metoder som användes. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad