Läs originalhandlingen
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård bildades 1869 och arbetade för bättre vård och möjligheter för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Föreningen agerade också för att samhället skulle ta mer ansvar när det gällde personer med funktionsnedsättningar.

1870 öppnade föreningen Sveriges första skola för de här barnen, och 1879 startades också det första seminariet för utbildning av lärare till särskolor.

I föreningens folder beskrivs den nytta man ansåg att personer med funktionsnedsättning själva hade av att de fick rätt vård, uppfostran och utbildning. Dessutom, menade man, var det till stor fördel för hela samhället.  

På den här tiden kallades personer med psykisk funktionsnedsättning för idioter eller sinneslöa. I foldern skiljer man mellan idioter och dårar eller vansinniga.

”Man skiljer ju mellan idioter, hvilka äro födda med något om ock ringa och inskränkt förståndsljus, hvilket åtminstone i någon mån kan utvecklas, och dårar eller vansinniga, hos hvilka förståndets ljus antingen slocknat eller är så omtöcknadt och förvirradt, att all utveckling synes omöjlig”

 Läs mer i originalhandlingen.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad