Läs originalhandlingen
Text

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård bildades 1869 och arbetade för bättre vård och möjligheter för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Föreningen agerade också för att samhället skulle ta mer ansvar när det gällde personer med funktionsnedsättningar.

1870 öppnade föreningen Sveriges första skola för de här barnen, och 1879 startades också det första seminariet för utbildning av lärare till särskolor.

I föreningens folder beskrivs den nytta man ansåg att personer med funktionsnedsättning själva hade av att de fick rätt vård, uppfostran och utbildning. Dessutom, menade man, var det till stor fördel för hela samhället.  

På den här tiden kallades personer med psykisk funktionsnedsättning för idioter eller sinneslöa. I foldern skiljer man mellan idioter och dårar eller vansinniga.

”Man skiljer ju mellan idioter, hvilka äro födda med något om ock ringa och inskränkt förståndsljus, hvilket åtminstone i någon mån kan utvecklas, och dårar eller vansinniga, hos hvilka förståndets ljus antingen slocknat eller är så omtöcknadt och förvirradt, att all utveckling synes omöjlig”

 Läs mer i originalhandlingen.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Barn från Slagsta skola leker affär

Barn från Slagsta skola leker affär

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

En dag på Slagsta internatskola

En dag på Slagsta internatskola

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926