Ritning i tusch och akvarell på transparent väv som visar fasad mot Norrtullsgatan och sektion av huset
Fasad och sektion från 1878
Ritning

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

"Skolan för sinnesslöa barn" var Stockholms första skolanstalt för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Skolan startades 1870 av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Skolan låg inledningsvis i en lägenhet hos Tysta skolan. År 1871 flyttade skolan till ett eget hus på Norrtullsgatan 16. Huset var uppfört på 1820-talet och inköptes av föreningen. 

Genom bygglovsritningar kan vi följa hur tvåvåningshuset byggs om för skolverksamheten, får en ny tillbyggnad och växer på höjden. År 1878 är hela skolbyggnaden i tre våningar och har samma typ av fasad. Tillbyggnaden från 1875 ritades av Axel och Hjalmar Kumlien, ombyggnaden från 1878 ritades av Oskar Erikson. 

Du kan öppna ritningar från 1824, 1875 och 1878 under "Dokument". På ritningarna från 1870-talet avbildas det gamla huset till höger och den nya tillbyggnaden till vänster. Klicka fram alla bifogade dokument om du vill ladda ner högupplösta filer (300 dpi). 

Förr användes begreppet ”sinnesslö” eller ”idiot” för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Orden är idag nedsättande och används inte längre.

Läs mer

Många barn med funktionsnedsättning hamnade förr på fattigvårdsanstalter för vuxna och fick inte gå i skola. Föreningen för sinnesslöa barns vård arbetade bland annat för att barnen skulle få anpassad vård och skolundervisning. Skolan flyttade 1911 till Slagsta i Botkyrka. Föreningen bytte 1951 namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna. Läs mer om föreningen och skolor för barn med funktionsvariationer under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Kartor över Slagsta skol- och småbarnshem 1937-1952 (situationsplaner)

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Ritningar till ladugård vid Slagsta skolhem 1927-1928

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896