Ritning i tusch och akvarell på transparent väv som visar fasad mot Norrtullsgatan och sektion av huset
Ritning
Arkitekt: Erikson, Oskar (1845-1887), Kumlien, Hjalmar (1837-1897), Kumlien, Axel (1833-1913). Stockholms stadsarkiv

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

"Skolan för sinnesslöa barn" var Stockholms första skolanstalt för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Skolan startades 1870 av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Skolan låg inledningsvis i en lägenhet hos Tysta skolan. År 1871 flyttade skolan till ett eget hus på Norrtullsgatan 16. Huset var uppfört på 1820-talet och inköptes av föreningen. 

Genom bygglovsritningar kan vi följa hur tvåvåningshuset byggs om för skolverksamheten, får en ny tillbyggnad och växer på höjden. År 1878 är hela skolbyggnaden i tre våningar och har samma typ av fasad. Tillbyggnaden från 1875 ritades av Axel och Hjalmar Kumlien, ombyggnaden från 1878 ritades av Oskar Erikson. 

Du kan öppna ritningar från 1824, 1875 och 1878 under "Dokument". På ritningarna från 1870-talet avbildas det gamla huset till höger och den nya tillbyggnaden till vänster. Klicka fram alla bifogade dokument om du vill ladda ner högupplösta filer (300 dpi). 

Förr användes begreppet ”sinnesslö” eller ”idiot” för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Orden är idag nedsättande och används inte längre.

Läs mer

Många barn med funktionsnedsättning hamnade förr på fattigvårdsanstalter för vuxna och fick inte gå i skola. Föreningen för sinnesslöa barns vård arbetade bland annat för att barnen skulle få anpassad vård och skolundervisning. Skolan flyttade 1911 till Slagsta i Botkyrka. Föreningen bytte 1951 namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna. Läs mer om föreningen och skolor för barn med funktionsvariationer under ”Mer i Stockholmskällan”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad