Tidningsartikel om Emanuella Carlbeck
Text

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Emanuella Carlbeck (1829-1901) var en verklig föregångare inom vården och utbildningen av barn med psykisk funktionsnedsättning. 1866 startade hon Sveriges första anstalt/skola för dessa barn i Göteborg. I artikeln i tidskriften Idun kan man läsa att hon själv redan som barn brydde sig om dessa utsatta personer:

”Redan i sin barndom berördes Emanuella smärtsamt af att se, hur några äldre idioter, som från andra socknar stundom brukade vandra igenom hennes hemtrakt, blevo föremål för gyckel eller misshandel af tanklöst och hårdhjärtat folk”.

Emanuella Carlbeck föreslogs senare också att bli föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola i Stockholm, men valde att stanna kvar i Göteborg.

På den här tiden kallades personer med psykisk funktionsnedsättning för idioter eller sinnesslöa.

Läs mer om barn med psykiska funktionsnedsättningar under ”Mer i Stockholmskällan”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926