Foto av Signe Lagerwall föreståndare på Slagsta skola
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall var föreståndare på Slagsta skola och seminarium mellan åren 1913-1931. Slagsta var en internatskola för barn med psykiska funktionsnedsättningar, eller sinnesslöa som de kallades på den här tiden.

Skolan hade startats av Föreningen för sinnesslöa barns vård år 1870 och var den första skolan för barn med psykiska funktionsnedsättningar i Stockholm. Den låg först på Norrtullsgatan 16. 1911 flyttade skolan till Slagsta i Botkyrka.

På skolan ville man skapa möjlighet för barnen att få ett bättre tillvaro, genom att ta till vara varje enskilt barns olika förmågor. Föreningen för sinnesslöa barns vård arbetade också för att ändra värderingar och fördomar mot personer med psykisk funktionsnedsättning i samhället.  

Läs mer om Slagsta skola och Föreningen för sinnesslöa barnsvård under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad