Informationsblad om Slagsta skolhems seminarium
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utbildning av lärare till skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar

År 1870 startade Föreningen för sinnesslöa barns vård en skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Till skolan hörde från 1879 också ett lärarseminarium för utbildning av lärare och personal till anstalter i hela landet.

Utbildningen var från början ettårig men blev 1911 tvåårig. För att antas till utbildningen skulle man ha fyllt 18 år men inte vara äldre än 28 år. Några exempel på ytterligare krav på eleverna var att man hade genomgått flickläroverk och var ”känd för ett gott uppförande”.

Fram till 1947 var utbildningen den enda i sitt slag i Sverige. Skolan och seminariet låg på Norrtullsgatan 16 fram till 1911 då båda flyttade till Slagsta i Botkyrka.

På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för sinnesslöa eller idioter.

Läs mer om Föreningen för Sinnesslöa barns vård och Slagsta skolhem och seminarium under Mer i Stockholmskällan.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad