Läs originaldokumentet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Bättre villkor för barn med psykiska funktionsnedsättningar
Föreningen för sinnesslöa barns vård startade1869 på initiativ av Otto von Feilitzen och författarna Sophie Adlersparre och Thekla Knös. Föreningen arbetade för att förändra attityder till barn med psykiska funktionsnedsättningar. För att ge barnen möjlighet till skolgång och en mer anpassad tillvaro, startade föreningen 1870 Sveriges första egentliga skola för de här barnen.

En egen skola
Skolan, som var en internatskola/anstalt, låg från början på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta, söder om Stockholm. 1951 tog Stockholms stad över verksamheten.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kallades på den här tiden för idioter eller sinnesslöa. Men det var inte i alla sammanhang som orden hade samma negativa betydelse som idag.

På skolan förde man år för år anteckningar om barnens utveckling, personlighet och kunskaper. Här får vi följa Dorotea Amalia, som togs in på skolan när hon var 12 år.

 Nr 181

Dorotea Amalia Bärnström

Födelseår 1883 d. 21 Oktober

Intagen i Skolan: 1895 d. 2 December

Kyrkoskrivningsort: Stockholm

Målsman: Fadern, Stationskarlen, J.G. A. Bärnström

Betalningsvilkor: Tredje bet. klassen, kr 216/Fattigvården/

1896 Är pigg och liflig; i hög grad sjelfsvåldig och utan diciplin. Talar rent, är alltid färdig med ett näbbigt svar. Visar vid lektionerna intresse och uppfattning, men har svårt att lära utantill. Läser rätt bra, uppfattar det lästa. Kan i räkning lägga till summan och draga ifrån inom 1-20, dels med, dels utan kulor. Svarar vi vid Kristendomsundervisningen bra och återger de lättaste berättelserna. Har tydligen fallenhet för handarbete, lär sig lätt men tröttnar fort och är slarfvig, hvarför framstegen ej äro så stora som man kunde vänta.

1897  Gör goda framsteg. Är mycket mindre sjelfsvåldig än förut, är mindre näsvis och har i allmänhet blifvit snällare. Har särskilt i handarbete gått mycket framåt, har lärt att knyppla och gör detta jämt och väl. Är fort färdig och behändig vid uträttande af husliga sysslor.

1898 Gör fortfarande goda framsteg. Har vid Kristendomsundervisningen god uppfattning af berättelsens historiska sida; Kan sällan svara på förståndsfrågorna. Vid räkningen fattar hon långsamt, men kan praktiskt använda sina kunskaper. Hon har mer och mer blifvit ordentlig och i handarbete äro framstegen synnerligen goda. Hon är mycket oegennyttig, ger gerna bort och delar med sig af hvad hon har.

1899  Läser bra; har svårt att redogöra för det lästa. Har lätt för stafning. Har i räkning gjort goda framsteg. Är i allmänhet uppmärksam och intresserad, men blir hon rädd stå tankarna stilla och hon kan då ej svara något. Arbetar bra, men har ej intresse för mer än ett arbete i stunden – är mycket ifrig att få det färdigt innan något nytt börjas. Har lärt väfva och gör allt bra. Har sinne för snygghet och är sjelf alltid ren.

1900  Visar stort intresse vid lektionerna och är vida mer uppmärksam och vaken än förr. Kan emellanåt ge ganska lustiga och träffande svar – tycks lägga an därpå då det finns åhörare. Är vänlig och tjenstaktig mot den som stå öfver henne, men ofta stygg mot kamraterna och ganska näsvis och vresig mot dem hon vågar sig på. Är praktisk och utför husliga sysslor behändigt, med eftertanke och ganska stor raskhet.

1901 Lika med föregående år. Blef under vårterminen Konfirmerad.

1902 Gör fortfarande goda framsteg. Lynnet har blifvit gladare och jämnare och den vresighet som förr ofta framträdde ser man nu sällan spår af. Har stort inflytande på kamraterna, som hålla af henne på samma gång de för henne hysa en sällspord ??? respekt och lyda utan gensägelse. – Är redig och förståndig, kan skickas ärenden och utför uppdrag ordentligt.

Utsrkifven den 1 Sept. blef då inackorderad i ett hem på landet.

1905 Kom på våren till Fru Krantzon, där hon hjälper till med utförande af sysslor inomhus och tillsyn öfver barnen.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad