Text

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Åren 1878-1891 var Thorborg Rappe föreståndare för Sveriges första skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Skolan öppnade 1870 av Föreningen för sinneslöa barns vård. På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för sinneslöa eller idioter. Innan skolan startade fanns det i Stockholm ingen särskild undervisning för de barn med psykiska funktionsnedsättningar, som inte bedömdes kunna gå i vanlig skola.  De barnen kunde i stället hamna på fattigvårdsanstalter för vuxna, utan undervisning eller hänsyn till deras speciella behov. Skolan låg på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta söder om Stockholm.

I den här skriften beskriver Thorborg Rappe vad som kännetecknar ”sinnesslöa barn” och hur man bäst bör bemöta, undervisa och uppfostra dem.

 

  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896