Text
Författare: Rappe, Thorborg (1832-1902). Stockholms stadsarkiv

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Åren 1878-1891 var Thorborg Rappe föreståndare för Sveriges första skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Skolan öppnade 1870 av Föreningen för sinneslöa barns vård. På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för sinneslöa eller idioter. Innan skolan startade fanns det i Stockholm ingen särskild undervisning för de barn med psykiska funktionsnedsättningar, som inte bedömdes kunna gå i vanlig skola.  De barnen kunde i stället hamna på fattigvårdsanstalter för vuxna, utan undervisning eller hänsyn till deras speciella behov. Skolan låg på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta söder om Stockholm.

I den här skriften beskriver Thorborg Rappe vad som kännetecknar ”sinnesslöa barn” och hur man bäst bör bemöta, undervisa och uppfostra dem.

 

  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad