Text
Författare: Thorborg Rappe (1832-1902). Stockholms stadsarkiv

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe skriver om Arbetshemmet för Qvinliga idioter 1892.

Thorborg Rappe var pedagog med ett specialintresse för "idioter". 1878-91 var hon föreståndarinna för den skola för funktionsnedsatta barn som drevs av Föreningen för sinnesslöa barns vård på Norrtullsgatan 14-16. Från 1891 var hon ansvarig för samma förenings arbetshem för just kvinnliga "idioter". 

I texten till höger ger Rappe dels en historisk överblick för "idiotvården" och dels en inblick i det egna i "idiothemmets"  verksamhet.

Den idag kontroversiella benämningen "idiot" som benämning på psykiskt funktionsnedsatta var kutym fram till den första halvan av 1900-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad