Text

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe skriver om Arbetshemmet för Qvinliga idioter 1892.

Thorborg Rappe var pedagog med ett specialintresse för "idioter". 1878-91 var hon föreståndarinna för den skola för funktionsnedsatta barn som drevs av Föreningen för sinnesslöa barns vård på Norrtullsgatan 14-16. Från 1891 var hon ansvarig för samma förenings arbetshem för just kvinnliga "idioter". 

I texten till höger ger Rappe dels en historisk överblick för "idiotvården" och dels en inblick i det egna i "idiothemmets"  verksamhet.

Den idag kontroversiella benämningen "idiot" som benämning på psykiskt funktionsnedsatta var kutym fram till den första halvan av 1900-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Dr. Sigurd Lovén - ”Om idioter och idiotvård”

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896