Läs originalet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar var 13 år, och hans skola hade vid flera tillfällen föreslagit att han skulle få plats på skolhemmet Slagsta. Det var en skola för barn som ansågs ha speciella behov och inte antogs kunna klara den vanliga undervisningen. Slagsta skolhem hade startat redan 1870 av en förening som hette ”Föreningen för sinnesslöa barns vård”. 1911 flyttade skolan till Slagsta.

Barn och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning, eller som bara var annorlunda på något, sätt kallades förr ofta för sinnesslöa, imbecilla, efterblivna, krymplingar eller andra nedsättande ord.

När anmälan nedan skrevs gick Ivar i Kungsholms folkskola. Så här motiverade hans lärare att Ivar behövde gå på specialskolan Slagsta.

 Anmälan till externat

Under de 4 år, som Ivar hört till undertecknads avdelning ha flera försök gjorts att få honom anmäld till Slagsta, men allt har strandat på föräldrarnas motstånd.

Han står antagligen på en utveckling långt under sin ålder. Är onaturligt snäll, foglig och alldeles i saknande av egen vilja. Kamraterna kunna med lätthet dikta på honom något och han vet ej om han är skyldig eller ej.

Ofta ”står tanken stilla”, så att han ej kan svara på sådant, som han kanske kan en annan gång.                                                                            

Kungsholms folkskola 17.2.1922

Elsa Lindberg

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad