Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

År 1870 öppnades Stockholms första skola/anstalt för barn med psykiska funktionsnedsättningar. På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för idioter eller sinnesslöa. Skolan startades av Föreningen för sinnesslöa barns vård och syftet var att ge de här barnen en bättre tillvaro som var mer anpassad efter deras egna behov. Tidigare fanns det i Stockholm inga särskilda skolor eller någon anpassad undervisning för barn med psykiska funktionsnedsättningar. De kunde i stället hamna på fattigvårdsanstalter för vuxna, utan undervisning eller hänsyn till deras speciella behov.

Skolan låg från början på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta, söder om Stockholm. 1951 tog Stockholms stad över verksamheten. Samma år ändrade föreningen namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna.

Så här står det i skolans reglemente för intagning av elever:

”Skolan har till ändamål att genom omsorgsfull vård förbättra elevernas andliga och kroppsliga tillstånd, borttaga dåliga vanor och utveckla möjliga anlag för nyttigt arbete”

I originalhandlingen kan du läsa mer om skolans syfte och verksamhet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad