Text

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

År 1870 öppnades Stockholms första skola/anstalt för barn med psykiska funktionsnedsättningar. På den här tiden kallades personer med psykiska funktionsnedsättningar för idioter eller sinnesslöa. Skolan startades av Föreningen för sinnesslöa barns vård och syftet var att ge de här barnen en bättre tillvaro som var mer anpassad efter deras egna behov. Tidigare fanns det i Stockholm inga särskilda skolor eller någon anpassad undervisning för barn med psykiska funktionsnedsättningar. De kunde i stället hamna på fattigvårdsanstalter för vuxna, utan undervisning eller hänsyn till deras speciella behov.

Skolan låg från början på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta, söder om Stockholm. 1951 tog Stockholms stad över verksamheten. Samma år ändrade föreningen namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna.

Så här står det i skolans reglemente för intagning av elever:

”Skolan har till ändamål att genom omsorgsfull vård förbättra elevernas andliga och kroppsliga tillstånd, borttaga dåliga vanor och utveckla möjliga anlag för nyttigt arbete”

I originalhandlingen kan du läsa mer om skolans syfte och verksamhet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Ofärdige barns intagande uti fattighusen, år 1789

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning - ritningar till "Skolan för sinnesslöa barn" 1875-1878

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896