Journalanteckningar för Alfrida Charlotta
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård bildades 1869, och arbetade för bättre villkor, vård och undervisning för barn med psykiska funktionsnedsättningar. 1870 startade föreningen Sveriges första skola för sinneslöa barn, som de kallades på den här tiden. Ett seminarium för utbildning av lärare till särskolor startades 1879.

Både skolan och seminariet låg till en början på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta söder om Stockholm.

Alfrida Charlotta, 10 år, var en av de barn som fick plats på skolan. I en jornalanteckning beskrivs hennes tillstånd och utveckling under några år på skolan.

 

 Alfrida Charlotta Hofberg

  Nr 185

 Alfrida Charlotta Hofberg

Födelseår: 1886 d.18 Februari

Intagen i Skolan: 1896, d.15 September

Kyrkoskrivningsort: Stockholm, Maria församling

Målsman: Fadern, Arbetaren F.A. Hofberg

Betalningsvilkor: Tredje bet. Klassen/Fattigvården/

Mycket liten, späd och mager, blicken skelande, men ansigtsuttrycket ganska lifligt och vaket. Syn och hörsel goda. Glad, vänlig, lydig och foglig. Uppfattar hvad som säges till henne. Talförmågan är ytterst bristfällig, emedan hon ej kan uttala en hel mängd af konsonantljuden. Rösten mycket späd och svag. Har ej fått någon undervisning och saknar följaktligen alla kunskaper. Håller sig ej snygg om nätterna.

1897 Är fortfarande qvar i profklassen. Har lärt vokalerna. Saknar talbegrepp – skiljer 1-5, är villig och intresserad men tröglärd. Har lärt sig väfva band och sy något litet.

1898 Går långsamt framåt. Kan vokalerna och konsonanterna: s, i, r, m, u. Är fullkomligt säker på talb. 1-10. Kan lägga 1 till alla tal; äfven draga 1 ifrån. Kan skilja på störst och minst, före och efter.

1899 Har i skolkunskaper ej gjort nämnvärda framsteg. Handarbetet går bättre – hon arbetar ordentligt, men långsamt. Väfver, syr linnesöm och stickar.

1900 Visar i allmänhet vid undervisningen ringa intresse; läser enkla ord på svarta taflan. Är för det mesta ouppmärksam vid räkningen, men då hon någon gång vill går det ej så illa. Vid handarbetet flitig och intresserad. Syr linnesöm, korsstyng och stickar strumpor (det senare dåligt.)

1901 Har under sista läsåret gjort så godt som inga framsteg, blef därför utskriven d. 1 Sept., då hon blef intagen i Fru M Krantzons vårdanstalt å Karlslund.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad