Foto på barn från Slagsta skola som leker affär
Foto

Barn från Slagsta skola leker affär

Slagsta skola var en internatskola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Lek och praktisk träning av vardagliga sysslor ingick i undervisningen. På bilden tränar barnen på att handla och sälja varor i en handelsbod. Målet var att undervisning och omhändertagande skulle vara anpassad till varje enskilt barns olika förmågor och behov.

En stor del av tiden användes också till praktiskt arbete som skomakeri, slöjd, vävning, trädgårds-, jordbruks- och hushållsarbete. På så vis skulle barnen kunna lära sig ett praktiskt yrke att arbeta med efter att de slutat skolan.

Skolan hade startats av Föreningen för sinnesslöa barns vård år 1870. Den låg först på Norrtullsgatan 16. 1911 flyttade skolan till Slagsta i Botkyrka.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kallades på den här tiden för idioter eller sinnesslöa.

Läs mer om Slagsta skola och Föreningen för sinnesslöa barnsvård under ”Mer i Stockholmskällan”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

En dag på Slagsta internatskola

En dag på Slagsta internatskola

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Flickor i vävsal på Slagsta skola - 1910-tal

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Lektion i skomakeri på Slagsta skola - 1920-tal

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Signe Lagerwall - föreståndare på Slagsta skolhem

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit.

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896