Foto på barn från Slagsta skola som leker affär
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barn från Slagsta skola leker affär

Slagsta skola var en internatskola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Lek och praktisk träning av vardagliga sysslor ingick i undervisningen. På bilden tränar barnen på att handla och sälja varor i en handelsbod. Målet var att undervisning och omhändertagande skulle vara anpassad till varje enskilt barns olika förmågor och behov.

En stor del av tiden användes också till praktiskt arbete som skomakeri, slöjd, vävning, trädgårds-, jordbruks- och hushållsarbete. På så vis skulle barnen kunna lära sig ett praktiskt yrke att arbeta med efter att de slutat skolan.

Skolan hade startats av Föreningen för sinnesslöa barns vård år 1870. Den låg först på Norrtullsgatan 16. 1911 flyttade skolan till Slagsta i Botkyrka.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kallades på den här tiden för idioter eller sinnesslöa.

Läs mer om Slagsta skola och Föreningen för sinnesslöa barnsvård under ”Mer i Stockholmskällan”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad