Tidningsreportage i DN om Slagsta skolhem 1926
Text

”Skolan man aldrig hör talas om” – reportage i Dagens Nyheter 1926

I ett bildreportage i Dagens Nyheter 1926 lyfts den okända skolan Slagsta fram som en mönsterskola och förebild. Slagsta skolhem var en internatskola för barn med psykiska funktionsnedsättningar, eller ”sinnesslöa” som de kallades på den här tiden.

Till Slagsta kom barn som inte klarade att gå i vanlig skola men som bedömdes kunna ta till sig undervisning, så kallade ”bildbara sinnesslöa”. Undervisningen bestod av mycket praktiskt arbete som t.ex. trädgårds- och jordbruksarbete, sömnad, vävning och snickeri. Syftet var att barnen skulle få ett yrke som de kunde utföra efter skoltiden.

Föreståndarinnan fröken Signe Lagerwall berättar i reportaget att stor vikt lades vid att försöka förstå barnen och att utgå från varje barns egna förutsättningar. Skolan, menade hon, ville också ge barnen så mycket frihet, ansvar och glädje som möjligt. Reportaget avslutas med orden:

”Jo, det måste besökaren medge. Det vilar inget sorgligt över Slagsta, [...] Nej, det sorgliga det finns i bakgrunden, det tränger sig fram vid föräldrarnas besök, det finns före Slagsta, och i många fall hotar det som ett skrämmande moln efter skoltidens slut. Men åren på Slagsta de äro nog ofta de soligaste och bästa i ett annars fattigt och tomt människoliv”
Regan.

Skolan låg vid Mälaren i Slagsta i Botkyrka och hade startats av Föreningen för sinnesslöa barns vård. Läs mer om Slagsta och föreningen via posterna under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Bön om hjälp i brev från före detta elev - 1937

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

Emanuella Carlbeck – en pionjär inom vården av barn med psykisk funktionsnedsättning

En dag på Slagsta internatskola

En dag på Slagsta internatskola

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Lärare på Slagsta skolhem - 1917

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till elevhem 1951

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till ombyggnad 1951-1954

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till småbarnshem 1937

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem – ritningar till yrkesskolhem för flickor 1951

Slagsta skolhem

Slagsta skolhem

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Thorborg Rappe – föreståndare på Föreningen för sinnesslöa barns vårds skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896

”Hvad gagnar det samhället och idioterna själva att intagas på idiotanstalt?” – folder från Föreningen för sinnesslöa barns vård 1896