Artikel i Stockholms dagbad 1887 om skolan för sinnesslöa barn.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skolan för ”sinnesslöa” barn - artikel i Stockholms Dagblad 1887

I en artikel i Stockholms Dagblad från 1887 berättas det om Stockholms första skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Skolan hade startat 1870 av Föreningen för sinnesslöa barns vård. 

Skolans mål var att skapa möjlighet för barnen att få ett bättre liv, genom att ta till vara varje enskilt barns olika förmågor. Arbetet på skolan beskrivs som en ljusglimt i den annars mycket hårda och omänskliga tillvaro som de här barnen ofta levde i.

”En del af dem komma till skolan förvildade och vanskötta och med alla sina onda böjelser väckta till lif genom en olämplig, många gånger kanske grym behandling. Att då studera olika lynnen och karakterer, att mildra deras mången gång vålsamma och vilda sinnen och att leta ut deras skilda anlag och begåfning, blir då skolans uppgift [...].

Undervisningen bestod av mycket praktiskt arbete som t.ex. sömnad, vävning, snickeri och trädgårdsarbete. Tanken var att barnen skulle kunna få ett praktisk yrke efter skoltiden.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kallades på den här tiden för idioter eller sinnesslöa.

Skolan låg på Norrtullsgatan 16 fram till 1911 då den flyttade till Slagsta i Botkyrka.

Läs mer om skolan och Föreningen för sinnesslöa barnsvård under ”Mer i Stockholmskällan”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad